follow us on social media!

GibbsCAM 23

Vi är glada och stolta att kunna presentera nya GibbsCAM 2023! Utvecklingsavdelningen fortsätter fokusera på att stärka kärnan i GibbsCAM, samtidigt som ny teknologi introduceras i samarbete med Sandvik Coromant. GibbsCAM fortsätter vara ledande inom programmering av avancerade bearbetningscenter och erbjuder CAM programmering med högsta produktivitet.

GibbsCAM 2023 innehåller ett antal betydande förbättringar inom svarvning, inklusive den mycket effektiva implementeringen av Sandvik Coromants PrimeTurningTM-strategier. Dessa nya skärmetoder tillåter svarvning och planing i alla riktningar, vilket ger dramatiska vinster. Teknologin ger cykeltidsminskningar på upp till 50 % och mer än 500 % ökning för skärets livslängd. PrimeTurning använder skärets lutning för spånförtunning för att man skall kunna ta kraftiga skär. Samtidigt sprids skärkrafter och värme över en större del av skäreggen, vilket bidrar till längre livslängd. Dessutom anpassar PrimeTurning matningshastigheten (utmärkt vid bearbetning av koniska detaljer) för att ständigt hantera spåntjocklek, idealiskt ex.vis vid obemannad bearbetning.

CoroTurn PrimeTurning, typ A och B

GibbsCAM stöder båda verktygstyperna (CoroTurn® Prime Type-A med tre 35° hörn för fin- och grovbearbetning och CoroTurn® Prime Type-B med två kraftiga hörn för tyngre grovbearbetning). Båda använder en liten primärvinkel för att förbättra ytfinish. Åke Nilsson, global produktapplikationschef för svarvverktyg på Sandvik Coromant AB, kommenterar: ”Vi har nu utförligt testat PrimeTurningTM -cykeln i GibbsCAM, och den är riktigt bra. Utvecklingsteamet hos Gibbs har tagit ett innovativt grepp på det hela och jag måste säga att de har gjort ett fantastiskt jobb med teknikimplementeringen.”


Sandvik PrimeTurning i GibbsCAM 2023

Resonansdämpning

Vidare förbättringar inom svarvning inkluderar en ny möjlighet att styra skärbelastningsvariation. Detta för att dämpa resonans/vibrationer och förbättra spånbrytning vid svarvning. Teknologin erbjuds nu i ett antal olika CNC maskiner och heter lite olika beroende på styrsystem. I Okuma kalla funktionen variabel spindelhastighet, i Citizen kallas den lågfrekvent vibration. VoluTurn svarvcykeln har utökats med ACTC (ActiveChipThicknessControl) för att aktivt styra spåntjocklek. VoluTurn hanterar detta genom att kontinuerligt variera matningshastigheten vid olika rörelser.

Voluturn med Active Chip Thickness Control i GibbsCAM 2023

Utökad gängsvarvning

Gängsvarv funktionerna har utökats med gängning i frontplan (radiell gänga). Därtill gängning med variabel stigning, multi-stigning och utökad styrning av kontaktpunkt. Användaren kan nu skapa gängor med eller utan kona samt med eller utan varierande stigning. En gängoperation kan innehålla flera olika segment, med olika gängstigningar.

Parallellt med de många nya verktygsbanorna inom svarvning ges nu fler möjligheter vid verktygsdefinition av svarvskär. Användaren kan nu definiera både rake och baksläppning på skärplattor för att korrekt kunna simulera allt i 3D. Därtill kan den Elliptiska svarvfunktionen nu användas även för invändig bearbetning.


Nya gängcykler för svarvning med variabel stigning och gängning i frontplan

Enklare RotaryMill

Cylindrisk fräsning i GibbsCAM 2023 har blivit enklare och snabbare tack vare att diametrala spårkanter nu även kan väljas direkt på solidmodell. Välj en sluten profil för att bearbeta en ö eller ficka, eller välj två spårkanter för att bearbeta spåret mellan dessa, utan att behöva skapa någon geometri/ritning från solidmodellen. Ny hålfräsningsmetod “radiell spiral” ger möjlighet till ökad matningshastighet och skärdjup vid hålbearbetning, då belastning på verktyget blir mer konstant. Därtill kan fickfräsningen nu helt undvika områden där dykning i material behövs, för de situationer där man önskar grovfräsa exempelvis med högmatningsfräs, utan att rampa ner.

Fler borrcykler, nya verktyg

GibbsCAM 2023 utökar standardborrcyklerna med flera nya cykler. Gundrilling, borrning med variabel spånbrytning och spånbrytande gängning. Dessutom har en ny verktygstyp adderats, en så kallad MFD multifunktionsborr. Denna kan användas för både svarv- och borroperationer (med exempelvis Sandvik Coromant CoroDrill® 880-serien). Multifunktionsverktyget kan sömlöst växla mellan svarvning, svarvborrning och fräsborrning utan att behöva lämna detaljen eller göra verktygsbyte. Svarvborrning kan nu även utföras med roterande svarvspindel och motroterande verktyg, så kallad ”Turbodrilling”. En mycket effektiv metod som avsevärt kapar körtid.

Ett antal nya funktioner för Maskinhantering inkluderar möjligheten att ställa in verktygsväxlingsposition baserat på olika origon. Detta inkluderar nu möjligheten att ställa in verktygsbyte baserat på detaljorigo, detaljstation, maskin eller verktygsbärare. Vid simulering är det nu också möjligt att upptäcka kollisioner som sker med matningsrörelse och få varning om högmatningsrörelser görs i detaljämnet. Därtill har simuleringen fått utökade visningsfunktioner för fixturkomponenter.

Slutligen, nya funktioner för att organisera arbetsgrupper och koordinatsystem gör att användaren får bättre överskådlighet över programmeringen. Operationer kan med ett högerklick sättas som aktiva/inaktiva. Inaktiva operationer gör att de ignoreras både vid simulering och postning vilket ger snabbhet och god kontroll. För ökad enkelhet och ännu bättre kontroll kan gränsvinklar för rotationsaxlar nu definieras direkt i MDD dialogen.

För mer information eller visning, ring 08-59411630.

Kontakta oss för mer information!

Har Du frågor om några av våra produkter eller önskar få offert?

sv_SE