follow us on social media!

GIBBSCAM

CAM FÖR CNC PROGRAMMERING

GibbsCAM - CAM PROGRAM

GibbsCAM är ett kraftfullt men lättanvänt CAM program för programmering av CNC maskiner inom områdena fräsning, svarvning och trådgnist. Den senaste generationen GibbsCAM omfattar ett användargränssnitt som har revolutionerat CAM industrin – användarvänligt, intuitivt och med ett logiskt arbetssätt för CNC programmerare och maskinoperatörer.

Moduluppbyggt
GibbsCAM består av ett antal baspaket och därtill ett antal påbyggnadsmoduler.
I samtliga baspaket ingår både CAD-del, CAM-del och 3D Simulator. Moduluppbyggnaden gör att man kan starta med ett enklare/billigare CAM program för att sedan bygga på med fler moduler vartefter behov uppstår och man hunnit med att utveckla sin kompetens. ”The Sky Is The Limit”.

Lokalt språkstöd förenklar inlärning
GibbsCAM har översatts till cirka 20 olika språk, däribland svenska och finska.

GibbsCAM i Norden
Sedan tidigt 1990 tal distribueras GibbsCAM i Norden av Fructus Data AB (Sverige, Norge, Finland).

GibbsCAM - CAM för Produktion

VARFÖR

GIBBSCAM?

Alla maskiner

GibbsCAM har det som krävs för att styra hela maskin-parken, från enkel 3-axlig fräs till MultiTask maskiner med flera verktygsbärare och spindlar, längdsvarvar och bäddfräsar med 7 axlar, GibbsCAM hanterar dem alla. Med GibbsCAM kan du känna dig trygg, systemet hanterar alla era nuvarande och framtida maskiner tack vare unik UKM teknologi.

Operatörsvänligt

Många CAM program kan skapa komplicerade verktygsbanor och bjuder på knappar i överflöd. Ofta missas dock att systemet även skall gå att lära sig och vara snabbt vid daglig användning. Om CAM bara används av en ”expert” blir företaget sårbart. GibbsCAM är erkänt användarvänligt, kan användas av fler och lämpar sig väl för Shop Floor Programming.

Kraftfullt

GibbsCAM_Ceratizit_Freeturn2

GibbsCAM’s UKM teknologi gör att systemet förutom vanlig svarvning och fräsning även stöder en mängd unika metoder, såsom; Elliptisk och excentrisk svarvning, PrimeTurning, B/Y-axel svarvning, hyvling, probning m.m. Alla typer av verktygsbanor kan skapas direkt i GibbsCAM. Det eliminerar tidsödande manuell klipp & klistra programmering och fel.

Upptäck GibbsCAM

BOKA VISNING

Kontakta oss, begär att få en visning av GibbsCAM.
Vi visar över webben, eller besöker Ert företag.

PROVKÖR GIBBSCAM

Nu finns möjlighet även att provköra GibbsCAM. Vi hjälper dig igång och du kan även få testa mot din specifika maskin.

GIBBSCAM I PRAKTIKEN

KUNDCASE

Ett CAM program.
Alla Era CNC maskiner.

GibbsCAM har det som krävs för att styra hela maskinparken, från 2- till 20-axligt.

GibbsCAM CAM program
sv_SE