follow us on social media!

Personuppgiftspolicy

GDPR Personuppgiftspolicy

PersonuppgiftspolicY

Fructus Data AB (nedan kallad Fructus) – policy avseende personuppgifter

Allmänt
Den 25:e maj 2018 trädde den nya EU dataskyddslagen (GDPR) i kraft för alla medlemsstater. För att uppfylla kraven för denna lag har vi på Fructus uppdaterat vår integritetspolicy. Den innehåller detaljerad information om hur vi använder och skyddar din personliga information samt dina rättigheter i samband med detta. Vi respekterar din integritet och är transparenta och öppna med vilka data vi samlar in samt att vi skyddar datan från att användas på fel sätt.
I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller när du använder webbsidor och tjänster som administreras av Fructus. Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter på vår hemsida eller samband med en interaktion. Exempel på personuppgifter vi samlar in är företagsnamn, ditt namn och din e-postadress. Fructus registrerar personuppgifter i samband med:
• När du fyller i dina personuppgifter på webbplatsen.
• Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats eller sociala media.
• Om du besöker oss på mässa, öppet hus eller annat event.
• Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller andra utskick.

Insamling med samtycke
Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker” vid ifyllnad av formulär, samtycker du till att de personuppgifter, såsom företagsnamn, namn och e-postadress som du fyller i på denna webbplats får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst/produkt som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Hur vi använder insamlad information
Fructus behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
• Möjliggöra god kundservice genom att ge dig möjlighet att ladda ner uppdateringar och annat material från denna websida som du kan ha nytta av vid användningen av den/de produkter du köpt
• Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev
• För att skicka dig information och marknadsföring via e-post, då du har en aktiv kundrelation med oss
• För att kontakta dig via e-post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring
• För att skicka dig viktig användarinformation såsom servicebulletiner för den (de) produkter du köpt, samt kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer

Hur länge sparas personuppgifterna?
I och med att du lämnar uppgifter till Fructus ger du din tillåtelse till att Fructus registrerar och lagrar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Vi hänvisa till berättigat intresse eller samtycke. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter besök https://www.fructus.se/sv/company-info/kontakt .
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Så här kontaktar du oss
Om du har frågor eller om du önskar information eller korrigeringar om vilka av dina personuppgifter som Fructus behandlar kan du skicka en undertecknad begäran till:
Fructus Data AB, Storsätragränd 5, 12739 Skärholmen

sv_SE