follow us on social media!

GibbsCAM Trådgnist

WIRE EDM

Gibbscam Trådgnist

GibbsCAM trådgnistmodul är en högnivå 2 till 4 axlig trådgnistmodul som nyttjar avancerad AFR (Automatic Feature Recognition) för automatisk generering av NC program. I GibbsCAM finns komplett CAD-del för snabbt skapande och redigering av 2D ritningar och 3D modeller. Import av CAD-filer kan ske via DXF, DWG och IGES eller från mätmaskin, samt från alla ledande 3D CAD program.

Stöder alla välkända gnistmaskiner

Modulen har stöd för alla välkända maskinfabrikat såsom Agie, Charmilles, Fanuc, Makino, Sodick med flera. Till de flesta maskiner tillhandahålls även teknologitabeller som automatiskt väljer rätt kompenseringar och generatorsättningar baserat på maskin, material och antal skär. Modulen är snabb och lätt att använda tack vare kraftig automatisering. Inlärningstiden är kort, man lär sig modulen på en dag.

Allt en trådgnist expert behöver

– 2-axlig körning med eller utan släppvinkel / cylindrisk del
– 4-axlig simultan körning med automatisk synkronisering
– Kärnlös bearbetning (destructive machining)
– Valfritt antal stopp ”bridge”längs kontur
– Valfri körordningsföljd
– Valfri startpunkt samt automatiserat val av startpunkt
– Valfria in/utgångsrörelser
– Ställblad / operationslistor

One CAM software.
All your CNC machines.

GibbsCAM har det som krävs för att styra hela maskinparken, från 2- till 20-axligt.

GibbsCAM CAM program
sv_SE