follow us on social media!

CIMCO

CIMCO Edit
CIMCO NC program editor - backplot

Cimco NC PROGRAM EditOR

CIMCO EDIT

CIMCO Edit är en avancerad editor för redigering av NC program. Här finns smarta funktioner för omnumrering, teckenhantering, matningsjustering, sök & ersätt, backplot (simulering), macrofunktioner och mycket mer. Som tillval kan du addera DNC funktion och får då en pålitlig RS232 kommunikation mot maskin. En avancerad filjämförelse funktion presenterar snabbt skillnaderna mellan två olika NC program. Med Mazak optionen kan den även redigera och visa Mazatrol program. Med över 60.000 installerade licenser runtom i världen är Cimco Edit något av en standard idag.

Simulera resultatet direkt

När du skriver eller redigerar NC program får du se resultatet direkt i den inbyggda simulatorn. Ändrar du något i programkoden så uppdateras simuleringen direkt. Mycket pedagogisk funktion exempelvis för skolor som behöver lära ut grunderna i NC programmering.

CIMCO och GibbsCAM

Kör du GibbsCAM kan du enkelt länka ihop Cimco Edit med GibbsCAM. Då öppnas CIMCO automatiskt när Du skapar NC-kod i GibbsCAM och sedan är Du är klar att sända programmet till maskin.

Kommunikation mot CNC maskiner

CNC DNC-MAX

DNC-Max är den senaste lösningen i en lång rad beprövade DNC-system från danska CIMCO. Den är en högnivå klient/server kommunikationslösning som ansluter företagets CNC maskiner till PC nätverket.

Funktion

DNC-Max stöder upp till 256 samtidiga NC-maskiner kopplade via ethernet, trådlöst, fiberoptiskt eller via traditionell RS-232 kabel. CIMCO stöder kommunikationshårdvara från Moxa, Digi och Comtrol med flera. Fjärrkonfiguration och administration av nätverk och servrar från ett och samma ställe förenklar installation och möjliggör övervakning av DNC server status från valfri nod i LAN, WAN eller över Internet.

Fjärrstyrning

”Remote Request” och ”AutoReceive” låter NC-operatören sköta filöverföring direkt från styrsystemet i CNC-maskin, via maskinens knappsats. Inget behov att springa mellan dator och CNC maskin.

MultiTasking

Inbyggd multitasking funktion innebär att man kan föra över NC program till flera maskiner, samtidigt.

DET PAPPERSLÖSA VERKSTADSGOLVET

CIMCO DATABASE

Cimco DataBase är en SQL databas som håller ordning och reda på alla produktionsdokument som krävs kring produktion i CNC maskiner. Den är ett PDM system för verkstadsgolvet.

Ordning och reda på produktionsdokument

En av de mest tidsödande uppgifterna för NC-programmeraren är hantering och spårning av NC-program och tillhörande produktionsunderlag. Cimco DataBase förenklar detta arbete och tar Dig ett steg vidare i utvecklingen. Systemet erbjuder flexibel sökning, redigering och revisionshantering för NC program. Det kan även hantera andra dokument såsom Excel, PDF filer, CAD ritningar och CAM filer. Det innebär papperslös produktion på riktigt.

Tappa aldrig bort ett NC program igen...

När ett NC program läggs in i DataBase adderas även sökbar information såsom ritningsnr, beskrivning, maskingrupp etc. Allt blir sökbart. Inget mer letande efter program via Windows utforskaren. En signifikant och omedelbar tidsbesparing.

Funktion

I CIMCO DataBase lagras NC-program. Till programmen kan användaren binda associerade dokument såsom riggblad, CAM-beredning, verktygslistor och bilder. Nio egna sökbegrepp kan definieras, exvis: Ritningsnr, Beskrivning, Maskin, Operation, Jobbnr, Revision etc. Dessa kan man sedan söka på helt fritt. Associerade dokument kan direktöppnas inifrån databasen. Dubbelklicka på en CAM-beredning så öppnas CAM programmet, öppna riggbladet i Excel och så vidare – Enkelt, Snabbt, Effektivt!

sv_SE