follow us on social media!

GibbsCAM Fräsning

BASPAKET FÖR 2.5D FRÄSNING

GIBBSCAM GO MILL

Redan i GibbsCAM’s baspaket för fräsning återfinns avancerade funktioner såsom 2.5D släppningsfräsning, VoluMill dynamisk fräsning, spiralfräsning/gängfräsning, möjlighet att beskriva egna råämnesformer, höghastighetsfräsning med mjuka verktygsbanor, gravyr av alla tänkbara skrivstilar – och mycket mer.

Stöd för kooordinatsystem och bearbetningsplan för att positionera maskinens 4e/5e axel finns inbyggt. För maskiner med simultanroterande fjärde axel (A,B,C) erbjuds även cylindrisk fräsning (RotaryMill och RadialMill).

Ritningar kan skapas direkt i GibbsCAM’s inbyggda CAD del eller importeras från andra CAD program. GibbsCAM finns på Svenska för att underlätta inlärning.

GibbsCAM CAM program

Powerfully Simple. Simply Powerful.

Operatörsvänligt

GibbsCAM är erkänt lätt att lära och lätt att använda. Användar gränssnittet är helgrafiskt utan mängder av undermenyer att bläddra sig igenom. Det gör att inlärningstiden blir kort och produktiviteten hög – färre klick för att få jobbet gjort, helt enkelt.

Associativt

Allt är ”associativt”. Om ritning ändras kan programmet uppdateras direkt. Vid programmering kan användaren enkelt spara sina ”egna processer”. Det ger stora tidsvinster då verktygsval, skärdata och metod kan lagras och återanvändas på andra detaljer.

Pålitligt

Allt kan simuleras interaktivt i 3D. Kör stegvis, snabbspola och jämför simulering med ritning. Avslöja misstag direkt så dessa inte sker ute i maskin. Högklassiga postprocessorer garanterar att det som sker i simulering, även sker ute i maskin.

Upptäck GibbsCAM

BOKA VISNING

Kontakta oss, begär att få en visning av GibbsCAM.
Vi visar över webben, eller besöker Ert företag.

PROVKÖR GIBBSCAM

Nu finns möjlighet även att provköra GibbsCAM. Vi hjälper dig igång och du kan även få testa mot din specifika maskin.

Solidbaserad 2.5D fräsning

GIBBSCAM GO SOLID MILL

”GO Solid Mill” paketet innehåller alla funktioner från ”GO Mill” paketet, plus följande:
Solidmodellering så att Du kan skapa, redigera och importera solidmodeller samt bygga egna fixturer och råämnen. Smarta 2.5D verktygsbanor som kan läggas direkt på solid- och ytmodeller. Stöd för positionerande 4e/5e axel och roterande fräsning finns inbyggt. I denna modul ingår vår smarta ”Profil Expert” som automatiskt spårar konturer, hål, fickor och öar för fräsning samt AFR (Automatic Feature Recognition) som automatiskt känner igen håltyp och automatiserar hålbearbetning. Modulen omfattar även smarta riggningsverktyg för snabb fixturering.

Stöd för alla CAD-program

I samtliga våra solidbaserade GibbsCAM paket kan du läsa filer från alla ledande CAD program. En stor mängd filformat stöds, däribland: IGES, PARASOLID, ACIS/SAT, SolidWorks, SolidEdge, PTC/Creo, Catia, Siemens NX, VDA, STEP, Rhino, Autodesk Inventor.

3D fräsning

GIBBSCAM GO PRO MILL

Friformsfräsning och friform 3D modellering

I detta paket återfinns allt från ”GO Solid Mill” plus en mängd avancerade 3D fräsmetoder för grov & fin, restfräsning, fräsning med konstant våghöjd, dykfräsning med mera. Därtill full 3D hybrid CAD för de allra svåraste formerna. Bearbetning kan ske på solidmodell, ytmodell och STL modeller. Specifika funktioner för formverktyg är bl.a. automatisk kärnframställning, krymp, automatisk delningslinje, samt boolska operationer som addera, subtrahera och skär. För den som importerar ytmodeller finns unika verktyg för att snabbt ”reparera” bristfälliga ytmodeller till solid.

Fräsfunktionerna stöder även 4- och 5-axlig positionerande och roterande bearbetning. Femaxlig simultan fräsning kan adderas som tillval.

Välj nivå som matchar Ert behov

GibbsCAM erbjuder olika nivåer av solidbaserad CAM programmering. Börja med en lägre nivå, uppgradera vartefter behovet förändras. Nedan illustreras några viktiga skillnader mellan GibbsCAM GO SOLID Mill och GibbsCAM GO PRO Mill.

FUNKTION

IMPORTERA SOLIDMODELL/YTMODELL
EXTRAHERA GEOMETRI FRÅN 3D MODELL
AVANCERAD SELEKTERING PÅ MODELL
BEARBETA DIREKT PÅ SOLID
FULLT STÖD FÖR RESTMATERIAL
SOLID OCH YTMODELLERING (grundläggande)
FRI FORM PÅ RÅÄMNE & FIXTURER
MODIFIERA IMPORTERAD 3D MODELL
SMART “PROFILEXPERT” FUNKTION
AUTOMATISK HÅLIGENKÄNNING (AFR)
VOLUMILL 2D/3D (dynamisk fräsning)
SOLID OCH YTMODELLERING (friform)
FORMVERKTYGSFUNKTIONER
AVANCERAD FRIFORMSFRÄSNING
PROJICERING AV VERKTYGSBANOR
VERKTYGSBANOR MED KONSTANT VÅGHÖJD
ADAPTIV GROVBEARBETNING
FRÄSNING PÅ STL MODELL

GO SOLID MILL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

 

GO PRO MILL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fyra och femaxlig fräsning

GIBBSCAM 5-AXIS

GibbsCAM’s 5-axis lösningar kan användas för både fräsar och för svarvar med drivna verktyg. Modulen kan skapa verktygsbanor för 3, 4, eller 5 simultana axlar. I femaxliga modulen finns en stor mängd fräsmetoder som gör bearbetningen mer effektiv samtidigt som den ger möjlighet att programmera de riktigt svåra formerna. Här erbjuds högnivå verktygsbanor såsom automatisk gradning, svarvfräsning, kanalfräsning, flankfräsning, impellerbearbetning, geodesisk bearbetning och mycket mer. En värld av möjligheter.

Svårt blir enkelt

I femaxliga modulen ingår fördefinierade fräsmetoder för vanligt förekommande uppgifter såsom flankfräsning, gravyr, femaxlig borrning etc. De förenklade bearbetningsmetoderna är lätta att lära sig och kräver lite input från användaren.

Avancerad kollisionskontroll

5-axis erbjuder också ytterst avancerad kollisionskontroll. Verktyget, skaftet, hållaren, råämnet, detaljmodellen – alla objekt kan definieras som kollisionsobjekt. Olika beteenden kan definieras baserat på hur en kollision skall undvikas. I en situation skall verktyget lyftas upp, medan i en annan skall verktyget lutas undan från detaljen – möjligheterna är omfattande.

Den femaxliga modulen kompletteras med fördel med MaskinSimulering för bästa kollisionsverifiering och högsta säkerhet.

Multiblade & Portfräsning

gibbscam MultiBlade

GibbsCAM MultiBlade modulen är utformad med ett enda syfte; – att enkelt skapa fräsprogram för impellrar och blad detaljer (turbiner, propellrar och liknande). MultiBlade erbjuder automatisk igenkänning av impellerblad och splitters, smart trimning av verktygsbanor och omfattar både grov- och finbearbetnings strategier – speciellt avsedda för just blad detaljer.

gibbscam PORTMILLING

För dig som arbetar med så kallad portfräsning, bearbetning av topplock och liknande kanaler finns en särskild modul som förenklar och effektiviserar programmering av komplexa invändiga rörformer. Modulen känner automatiskt av kanalens centrumkurva så att in- och utgångsrörelser för fräsen skapas utan kollision.

Ett CAM program.
Alla Era CNC maskiner.

GibbsCAM har det som krävs för att styra hela maskinparken, från 2- till 20-axligt.

GibbsCAM CAM program

MULTIDETALJ programmering

GIBBSCAM TMS

TMS (Tombstone Management System) modulen effektiviserar programmering drastiskt för den som ofta kör multipla detaljer på olika kubsidor i exempelvis horisontella fräsar. Den ger upp till 80% tidsbesparing jämfört med traditionell CAM-programmering.

Ide’n med TMS är enkel
I TMS programmeras en detalj och samtliga axelvridningar för första detaljen. Därefter sätts villkor för detaljrepetering i TMS modulen som sedan automatiskt sköter nollpunktsupplägg och lägesinmatning i maskin (exvis G10 P1, P2). TMS skapar kort och smart NC-kod med subprogram. TMS kan adderas till alla solidbaserade GibbsCAM paket. I GibbsCAM’s maskinsimulering verifieras sedan repeteringar, körordning och lyft mellan detaljer snabbt och exakt.

Programmerar du multipla detaljer på kub bör du ta en närmare titt på TMS.

sv_SE