follow us on social media!

Många fördelar med femaxlig bearbetning

Ingenting är omöjligt med femaxlig simultanbearbetning.

5-axis tekniken öppnar upp för helt nya möjligheter och ger stor produktionsfrihet, säger Niklas Dackborn hos Essde Teknik i Uppsala.

I en fleroperationsmaskin där femaxlig simultanbearbetning kan utföras kan mycket komplicerade detaljer göras färdiga i en enda uppspänning,  ytorna blir också mycket fina.Vid femaxlig simultanbearbetning är ingenting omöjligt, det går att tackla en yta på vilket sätt som helst (reds anm).

Med femaxlig simultanbearbetning kan spindeln komma runt ett helt ämne utan att släppa ytan, det möjliggör bland annat att de riktigt fina ytorna kan uppnås. Koordinaterna i tekniken beräknas konstant över hela ytan, vilka toleranser som ska uppnås anges i cam-programmet.

Femaxlig simultanbearbetning används ofta inom verktygstillverkning, men också inom renodlad produktionsbearbetning. Bland annat används tekniken för tillverkning av impellrar, men också för bearbetning inne i rör. Med denna teknik kan bearbetningar i djupa fickor utföras. Simultanbearbetning möjliggör även bearbetning av negativt lutande väggar

Niklas Dackborn på Essde Teknik gillar femaxlig simultanbearbetning.

Uppsalaföretaget Essde Teknik, som utför prototyp och fåstycksproduktion, har tillämpat femaxliga tekniken i många år. Essde programmerar sina maskiner med GibbsCAM.

– Det bästa med femaxlig simultanbearbetning är att vi kan utföra bearbetningsstrategier som är omöjliga med andra tekniker, säger företagets vd Niklas Dackborn. Det går att fräsa mycket komplexa geometrier, exempelvis bakom en vägg och i böjda kurvade kaviteter, till exempel inuti rör.

Essde har kunder inom bland annat rymd- och medicinteknikindustrin, tillverkningen består av avancerade detaljer som kräver perfektion och kvalite’.

Essde Teknik har flera fleroperationsmaskiner som klarar femaxliga körningar, bland annat DMU maskiner från DMG Mori.

En av många fördelar med fleroperationsmaskiner där femaxlig simultanbearbetning kan utföras är att de medför stora tidsbesparingar i och med att avancerade detaljer kan göras helt färdiga i en enda uppspänning. Alternativet att tillverka detaljer i flera tempon i olika maskiner tar lång tid och framför allt kostar det pengar. Att färdigställa en komponent i flera uppspänningar innebär också risker för formförändringardå biten skall spännas om i flera maskiner, resultatet av en sådan produktionsstrategi kan bli en detalj där måtten ligger utanför toleranskraven.

Det går inte fortare att bearbeta i en fleroperationsmaskin där femaxlig simultanbearbetning utförs. Däremot innebär tekniken, i och med att avancerade detaljer kan göras färdiga i en enda uppspänning att riggning i flera maskiner inte behöver utföras. I en femaxlig fleroperationsmaskin där simultan femaxlig bearbetning utförs kan samtliga axlar förflyttas dels individuellt och dels synkroniserat under bearbetningens gång. Detta till skillnad från en positionerande femaxlig flerop där fjärde och femte axeln ej förflyttas under bearbetningens gång utan positioneras och ställs i en viss vinkel.

Vid femaxlig simultanbearbetning måste verktygsmaskinen klara av att kasta om axlarna och uppnå exakthet. Alla rörelser är synkroniserade, samtliga axlar måste komma fram till bearbetningens slutpunkt enligt beräkning. Det innebär att en axel inte får komma före en annan axel till slutpunkten utan de måste komma dit samtidigt, även om axlarna befinner sig på olika avstånd från punkten. Den rörelse som går långsammast bestämmer allt.


Text: Per Sjögren
Källa: Verkstadstidningen nr 11 2014 – https://www.verkstadstidningen.se/

Fotnot: Essde Teknik (www.essde.se) har 14 års erfarenhet av CNC programmering med GibbsCAM

Kontakta oss för mer information!

Har Du frågor om några av våra produkter eller önskar få offert?

sv_SE