Supportlogo toolbar new

facebook icon new LinkedIn logo Youtube icon 

GibbsCAM

Geomagic Design grå

CIMCO DNC 2

CIMCO DNC 2

Sandvik Nora

Träffar: 14251

Hagby-Asahi (Sandvik i Nora) effektiviserar verktygsproduktion med avancerad CAM och CNC teknik.
Hagby-Asahi AB grundades 1960 med namnet Hagby Bruk AB för tillverkning av utrustning för prospekteringsborrning för gruvindustrin och avrivningsverktyg för verkstadsindustrin. Samarbetet med Asahi Diamond Industrial, Tokyo (noterat på Tokyo-börsen) inleddes redan 1972 och sedan 1989 är Hagby-Asahi ett helägt dotterbolag. Utveckling och tillverkning sker i Nora ca 3 mil norr om Örebro. Produkterna säljs över hela världen, och Hagby–Asahi har idag ca 100 anställda och omsätter ca 130 miljoner. Hagby har tre affärsområden. Den gemensamma nämnaren för de tre affärsområdena är att Diamant och/eller CBN* används i samtliga produkter. Område Gruv: Här tillverkas maskiner, borrrör och borrkronor för mineralprospektering. Diamant används i borrkronorna. Område Bygg: Här tillverkas Diamantverktyg och maskiner för sågning och håltagning i sten och betong. Diamant används i skären på sågklingorna samt i borrkronorna. Område Verkstadsindustri: Precisionsverktyg med Diamant och CBN, bl.a slipskivor, heningsbrynen, diamantskärpverktyg för keramiska slipskivor. Här tillverkas även skärande verktyg, bestyckade med PCD** för bl.a. aluminium, grafit, och kompositer, samt stöd och referensdetaljer med PCD för främst slip-och mätoperationer.

Kundorderstyrd tillverkning av skärande verktygSandvik fräskropp solidmodell
Hagby gick direkt från ritplankan till 3D CAD redan 1989, och sedan 1996 konstruerar man i Solid Edge. De skärande verktyg man utvecklar är samtliga specialverktyg som tillverkas i små serier, oftast 1-3 verktyg. Hagbys kunder använder dessa specialverktyg för att få ner produktionskostnader, ofta inom storserieproduktion. Verktygen är alltid kund- och produktanpassade. Varje verktyg har ca 6-8 tillverkningsoperationer, och den inledande operationen är svarvning/fräsning av själva verktygsstommen. Då man inte kan påbörja efterföljande operationer innan stommen är framtagen medför detta att ledtiden och därmed leveranstiden är helt beroende av när den är klar. Tidigare köpte man sina stommar hos underleverantörer. För att få ned ledtider och kostnader beslöt man att ta hem hållar-tillverkningen och samtidigt investera i 3D CAM och lämplig NC-maskin.

Flödet från kundorder i korthet:
1. Specifikation från kund
2. Konstruktion av verktyg
3. Framtagning av stommar
4. Framtagning av skär
5. Lödning skär
6. Form- och lägesslipning av skär
7. Märkning, packning och leverans

Sandvik - GibbsCAM simulering av bearbetningDå produkternas form kräver både svarvning och fräsning samt bearbetning i lutande plan så var maskinalternativen antingen en 2-axlig svarv + en 5 axlig fräs, eller en fleraxlig svarv med verktygsmagasin. Fördelen med att få detaljen färdig i en maskin var tilltalande och ekonomisk. Valet blev därför en Mazak Integrex 400 med 40 verktyg samt C-, Y- och B-axel. Man hade redan från början bestämt sig för att all programmering skulle ske i CAM-systemet. Kortast möjliga väg från konstruktion till produktion alltså, genom att nyttja samma solid i CAD och CAM. Man utvärderade ett flertal olika CAM system, och vid utvärderingen såg man till referenser, säljförtagets organisation och förmåga till stöd vid installation, postprocessorhantering, support och utbildning. Valet föll på GibbsCAM från Fructus Data AB.


Effektiv implementering av CAM

När maskinen kommit på plats installerades GibbsCAM på en dator direkt vid maskinen (Shop Floor programming). Operatörerna fick handhavande-utbildning på maskinen av Ravema på plats i Hagby. Mikael Bagge från Fructus Data tog därefter vid, och i samarbete med operatör och tekniker från Ravema gjordes en genomgång av maskinens parametersättningar, samt anpassning av Gibbs postprocessor. Eftersom det beroende på optionsval etc förekommer skillnader mellan olika Integrexmaskiner valde man att utföra anpassning på plats hos Hagby. Detta visade sig vara så pass effektivt att installationen efter en dags anpassning var så gott som driftsklar. Först nu så skickade Hagby personal på CAM-utbildningen. Totalt utbildades 4 personer varav 3 skulle vara direkt inblandade. 2 operatörer (2-skift) på maskinen och 1 person från konstruktion. Tanken att ha en konstruktör med på utbildningen var att ge en inblick i möjligheter och begränsningar hos maskinen så att man redan vid konstruktionen skulle kunna ta hänsyn till tillverkningsmetod. Till saken hör att maskinen riggats med 30 fasta verktyg. Att konstruktören även känner till dessa medverkar till ökad förståelse, och hjälper till att korta ledtider och sänka kostnader.Då anpassningen till större delen redan var utförd kunde Hagbys personal direkt efter kursen omvandla sina nyvunna CAM-kunskaper till verkliga detaljer, istället för att fastna i en funktionsoduglig postprocessor.

Kontinuerlig förbättring…
Efter utbildningen har man sedan kontinuerligt arbetat med att förfina postprocessor och verktygsuppsättning. Postprocessorsarbetet sker direkt genom att operatören e-postar sina önskemål till Fructus som sedan modifierar och returnerar förbättringar per mail.
Genom det nära samarbetet mellan konstruktör och operatör har man också kunnat reducera arbetet med toleransmåttsättning på ritning. Man arbetar med solider som ligger ”mitt i tolerans” och ger endast huvudmått via 2D-ritningsunderlag. GibbsCAM uppdaterar sedan automatiskt verktygsbanor vid ändring av konstruktion vilket medför ytterligare tidsbesparingar. Total genomförandetid för hela installationen har varit ca 3,5 månader.

Sandvik - operatören vid sin maskin Mazak Integrex

Sammanfattning
Målet för Hagby var att få ned ledtider och kostnader. Detta har uppnåtts över förväntan, speciellt vad gäller framtagningen av verktygsstommar där ledtiden tidigare var 3-5 veckor och nu är ca 2 veckor. Teoretiskt kan man nu ta fram en ny hållare på bara några dagar.