Supportlogo toolbar new

facebook icon new LinkedIn logo Youtube icon 

GibbsCAM

Geomagic Design grå

CIMCO DNC 2

CIMCO DNC 2

TURNING UP THE POWER!
Samarbete mellan Sandvik och GibbsCAM ett lyft i GibbsCAM 2023

GibbsCAM 13 releasebild web

 

 


Turning Up the Power - Samarbete mellan GibbsCAM och Sandvik höjer produktivitet i GibbsCAM v2023


24e oktober 2022:

Vi är glada och stolta att kunna lansera och presentera nya GibbsCAM 2023. Utvecklingsavdelningen har fortsatt fokusera på att utöka kapaciteten och kärnfunktionaliteten i GibbsCAM, samtidigt som ny teknologi introduceras i samarbete med Sandvik Coromant. GibbsCAM fortsätter att vara ledande inom programmering av avancerade bearbetningscenter och CAM programmering med hög produktivitet, med fortsatt fokus på GibbsCAM’s ursprungliga kärnvärden - "Powerfully Simple, Simply Powerful".

ÖKAD KONKURRENSKRAFT MED GIBBSCAM 2023

GibbsCAM 2023 innehåller ett antal betydande förbättringar inom svarvning, inklusive den mycket effektiva implementeringen av Sandvik Coromants PrimeTurningTM-strategier. Dessa nya skärmetoder tillåter svarvning och planing i alla riktningar, vilket ger dramatiska vinster. PrimeTurningTM har visat sig ge cykeltidsminskningar på upp till 50 % och mer än 500 % ökning för skärets livslängd. PrimeTurningTM använder skärets lutning för spånförtunning för att man skall kunna ta kraftiga skär och samtidigt sprida skärkrafter och värme över en större del av skäreggen, vilket i sin tur bidrar till längre livslängd. Dessutom anpassar PrimeTurningTM matningshastigheten (utmärkt vid bearbetning av koniska detaljer) för att ständigt hantera spåntjocklek, idealiskt vid körning av stora volymer och vid obemannad bearbetning. PrimeTurningTM funktionerna I GibbsCAM stöder båda verktygstyperna (CoroTurn® Prime Type-A med tre 35° hörn för fin- och grovbearbetning / spår och släppningsbearbetning etc, och CoroTurn® Prime Type-B med två kraftiga hörn för tyngre grovbearbetning) som båda använder en liten primärvinkel för att förbättra ytfinish. Åke Nilsson, global produktapplikationschef för svarvverktyg på Sandvik Coromant AB, kommenterar: ”Vi har nu utförligt testat PrimeTurningTM -cykeln i GibbsCAM, och den är riktigt bra. Utvecklingsteamet hos Gibbs har tagit ett innovativt grepp på det hela och jag måste säga att de har gjort ett fantastiskt jobb med teknikimplementeringen."

GC2022 Tvärsnittsvy på solidmodell
Sandvik PrimeTurning i GibbsCAM 2023

Vidare förbättringar inom svarvning inkluderar en ny möjlighet att styra skärbelastningsvariation för att dämpa resonans/vibrationer och förbättra spånbrytning vid svarvning. Denna teknologi erbjuds nu i ett antal olika CNC maskiner. Teknologin kallas variabel spindelhastighet i Okuma, och lågfrekvent vibration i Citizen. VoluTurn svarvcykeln har utökats med ACTC (ActiveChipThicknessControl) för att aktivt hantera spåntjocklek under bearbetning, VoluTurn styr detta genom att kontinuerligt variera matningshastigheten vid förändrad belastning.

GC2022 Smidigare orientering av solidmodell
Voluturn med Active Chip Thickness Control i GibbsCAM 2023

Gängsvarvningsoperationerna har utökats med alternativ för gängning i frontplan (radiell gänga), gängning med variabel stigning, multi-stigning och utökad styrning av kontaktpunkt. Användaren kan således nu skapa gängor invändigt, utvändigt, i frontplan, med eller utan kona samt med eller utan varierande stigning. En gängoperation kan innehålla flera olika segment, med olika gängstigningar.

Parallellt med de många nya verktygsbanorna inom svarvning ges nu även fler möjligheter vid verktygsdefinition av svarvskär. Användaren kan nu definiera både rake och baksläppning på skärplattor för att korrekt kunna simulera allt i 3D. Därtill kan den elliptiska svarvfunktionen nu användas även för invändig bearbetning och ger därtill möjlighet att definiera olika arbetsmån både in- och utvändigt.

 GC2022 Snabb och enkel inställning av råämnesformNya gängcykler för svarvning med variabel stigning och gängning i frontplan

Cylindrisk fräsning i GibbsCAM 2023 är nu både enklare och snabbare tack vare att diametrala spårkanter nu även kan väljas direkt på solidmodell - välj en sluten profil för att bearbeta en ö eller ficka, eller välj två spårkanter för att bearbeta spåret mellan dessa, utan att behöva skapa någon geometri/ritning från solidmodellen. Ny hålfräsningsmetod “radiell spiral” ger möjlighet till ökad matningshastighet och skärdjup vid hålbearbetning, då belastning på verktyget blir mer konstant. Därtill kan fickfräsningen nu helt undvika områden där dykning i material behövs, för de situationer där man önskar grovfräsa exempelvis med högmatningsfräs, utan att rampa ner.

GC2022 Ny kinematik flera olika maskiner i en

GibbsCAM 2023 utökar standardborrcykeltyperna till att inkludera flera nya cykler: så kallad gundrilling, borrning med variabel spånbrytning (fullt ut och spånbryt) och spånbrytande gängning (fullt ut och spånbryt). Dessutom har en ny verktygstyp adderats, en så kallad MFD borr (multifunktionsborr) som kan användas för att utföra både svarv- och borroperationer (med exempelvis Sandvik Coromant CoroDrill® 880-serien). Multifunktionsverktyget kan sömlöst växla mellan svarvning, svarvborrning och fräsborrning utan att behöva lämna detaljen / göra verktygsbyte. Därtill kan svarvborrning nu göras med roterande svarvspindel och motroterande verktyg – en mycket effektiv metod för att avsevärt snabba upp materialborttagning.

Ett antal nya funktioner för maskinhantering inkluderar möjligheten att ställa in verktygsväxlingsposition baserat på olika origon. Detta inkluderar nu möjligheten att ställa in verktygsbyte baserat på detaljorigo (som i tidigare versioner), detaljstation, maskin eller verktygsbärare. Vid simulering är det nu också möjligt att upptäcka kollisioner som sker med matningsrörelse, för att få varning om högmatningsrörelser görs i detaljämnet. Därtill har simuleringen fått utökade visningsfunktioner för fixturkomponenter.

Slutligen, nya funktioner för att organisera/kategorisera arbetsgrupper och koordinatsystem gör att användaren nu kan få bättre överskådlighet över programmeringen. Operationer kan nu med ett högerklick sättas som aktiva/inaktiva. Inaktiva operationer gör att de ignoreras både vid simulering och postning vilket ger snabbhet och god kontroll. För ökad enkelhet och ännu bättre kontroll kan gränsvinklar för bearbetning/rotationsaxlar nu definieras av användaren, direkt i MDD dialogen.

 

För mer information eller visning, ring 08-59411630.