Supportlogo toolbar new

facebook icon new

GibbsCAM

GibbsCAM - effektiv CNC programmering

Geomagic Design grå

Alibre - parametrisk 3D CAD

ToolManager

ToolManager - verktyg & fixturhantering

Geomagic 300x110

GeoMagic - 3D scanning / reverse engineering

VoluMill Dynamisk Fräsning

Träffar: 8609

GibbsCAM VoluMill

- högeffektiv grovbearbetning

Dynamisk fräsning har kommit för att stanna. Teknologin är att betraktas som en smärre revolution jämfört med traditionell "fickfräsning". GibbsCAM VoluMill är ett enkelt men högeffektivt sätt att CAM programmera grovfräsning.

Dynamisk fräsning med konstant last
GibbsCAM VoluMill varierar matningshastighet baserat på avverkningsvolym så att belastningen på verktyg och spindel hålls så gott som konstant även vid höga matningar och hög avverkningstakt. För dynamisk fräsning används med fördel 4, 5 och 6 skäriga solida HM pinnfräsar med kraftig kärna. Teknologin innebär att man fräser med små sidskär men i gengäld stora ingreppsdjup och på så vis nyttjar fräsens hela skärkantlängd. Värmeavledningen blir bättre och slitaget fördelas på en större del av skäret, istället för bara på spetsen vid traditionell fräsning.

Idealisk för svåra material
Fräser du i härdat, inconel eller hårda stål är dynamisk fräsning idag att betraktas mer eller mindre som ett måste om du skall vara konkurrenskraftig. Den som kör med dynamisk fräsning producerar detaljer snabbare med lägre verktygskostnad och har därtill mycket god kontroll över restmaterial vid programmering.


Fördelar med GibbsCAM VoluMill

(se film till vänster)

  • Kortare körtid (30-70% körtidsbesparing är inte ovanligt)
  • Ökad livslängd för verktygen (särskilt vid fräsning i hårda/härdade material)
  • Jämn spindelbelastning, skonsamt för maskinen (traditionell fickfräsning ger elaka belastningstoppar)
  • Mjuka rörelser (verktygsbanan består av cirklar, kräver ej highspeed funktion i maskin, korta NC program)
  • HögMatning mellan ingrepp minimerar tiden som verktyget rör sig i luften
  • Fullt stöd för restfräsning i både 2D och 3D
  • Kan användas i både fräs och i svarvar med drivna verktyg och/eller frässpindel
  • VoluMill teknologin finns för både enklare 2D och mer avancerad dynamisk fräsning i 3D
  • Sist men inte minst - GibbsCAM VoluMill är mycket lätt att använda

          Dynamisk bearbetning skulle egentligen kunna översättas "fräsning med konstant last". Konstant last kan uppnås på några olika sätt; man kan variera sidsteget, eller så kan man variera matningen vartefter belastningen ökar, genom att bromsa när verktygsbanans radier blir små (vid exvis invändiga hörn). Teknologin ger möjlighet att köra extremt höga matningar med små verktyg.

  • GibbsCAM VoluMill dynamisk fräsning med 8000mm/min i SS1650 stål - Se film