Supportlogo toolbar new

facebook icon new LinkedIn logo Youtube icon 

GibbsCAM

Geomagic Design grå

CIMCO DNC 2

CIMCO DNC 2

VoluMill Dynamisk Fräsning

Träffar: 20226

GibbsCAM VoluMill

Högeffektiv grovbearbetning
Dynamisk fräsning har kommit för att stanna. Teknologin är att betraktas som en smärre revolution jämfört med traditionell "fickfräsning". GibbsCAM VoluMill är ett enkelt men högeffektivt sätt att CAM programmera grovfräsning.

Dynamisk fräsning med konstant last
GibbsCAM VoluMill varierar matningshastighet baserat på avverkningsvolym så att belastningen på verktyg och spindel hålls så gott som konstant även vid höga matningar och hög avverkningstakt. För dynamisk fräsning används med fördel 4, 5 och 6 skäriga solida HM pinnfräsar med kraftig kärna. Teknologin innebär att man fräser med små sidskär men i gengäld stora ingreppsdjup och på så vis nyttjar fräsens hela skärkantlängd. Värmeavledningen blir bättre och slitaget fördelas på en större del av skäret, istället för bara på spetsen vid traditionell fräsning.

Idealisk för svåra material
Fräser du i härdat, inconel eller hårda stål är dynamisk fräsning idag att betraktas mer eller mindre som ett måste om du skall vara konkurrenskraftig. Den som kör med dynamisk fräsning producerar detaljer snabbare med lägre verktygskostnad och har därtill mycket god kontroll över restmaterial vid programmering.


Generella fördelar med GibbsCAM VoluMill:

  • Kortare körtid (30-70% körtidsbesparing är inte ovanligt)
  • Ökad livslängd för verktygen (särskilt vid fräsning i hårda/härdade material)
  • Jämn spindelbelastning, skonsamt för maskinen (traditionell fickfräsning ger elaka belastningstoppar)
  • Mjuka rörelser (verktygsbanan består av cirklar, kräver ej highspeed funktion i maskin, korta NC program)
  • HögMatning mellan ingrepp minimerar tiden som verktyget rör sig i luften
  • Fullt stöd för restfräsning
  • Kan användas i både fräs och i svarvar med drivna verktyg och/eller frässpindel
  • VoluMill teknologin finns för både enklare 2D och mer avancerad 3D (för 3D se Volumill Solids)
  • Sist men inte minst - GibbsCAM VoluMill är mycket lätt att använda

GibbsCAM VoluMill Solids

VoluMill Solids (3D) är en uppgradering av VoluMill 2D - dynamisk fräsning i full 3D.
Den ger ger följande fördelar jämfört med VoluMill 2D:

SNABBARE & ENKLARE
Med Volumill Solids kan du klicka direkt på bottenytan i en ficka, och sedan på "kör". Inget behov av att "rita geometri", "ta fram kantkurvor" eller "profilexpert". Detta ger i de flesta fall en väsentligt snabbare och smidigare programmering.

MER INTELLIGENT
Hänsyn tas till modellens och råämnets form, inte bara "geometrierna", vilket resulterar i mer optimerade och mer effektiva verktygsbanor.

KLARAR ÄVEN SVÅRA 3D KÖRNINGAR
VoluMill Solids klarar att skrota även de svåraste formerna, den hanterar allt från enkel 2D till riktigt komplexa 3D former. Den omfattar även restbearbetning i 3D.

Victors World 5 1280Bild ovan: Handen är grovbearbetad med VoluMill Solids - dynamisk 3D fräsning i GibbsCAM.

 

          Dynamisk bearbetning skulle egentligen kunna översättas "fräsning med konstant last". Konstant last kan uppnås på några olika sätt; man kan variera sidsteget, eller så kan man variera matningen vartefter belastningen ökar. GibbsCAM stöder båda dessa teknologier. I vår Adaptiva Fräsning varieras sidsteget för att uppnå konstant ingreppsvinkel, i VoluMill används variabel matning som minskar belastningen när verktygsbanans radier blir små (vid exvis invändiga hörn). Dessa teknologier ger möjlighet att köra med extremt höga matningar.

  • GibbsCAM VoluMill dynamisk fräsning med 8000mm/min i SS1650 stål - Se film