Supportlogo toolbar new

GibbsCAM

GibbsCAM - effektiv CNC programmering

Geomagic Design grå

Alibre - parametrisk 3D CAD

ToolManager

ToolManager - verktyg & fixturhantering

Geomagic 300x110

GeoMagic - 3D scanning / reverse engineering

3D och solidfräs

Träffar: 7492

Solidbaserad fräsning i 2.5D och 3D

Nivå 1: SolidImport
I samtliga våra solidbaserade GibbsCAM paket kan du läsa filer från alla ledande CAD program. Bl.a följande format stöds (vissa är tillval): IGES, PARASOLID, ACIS, SolidWorks, SolidEdge, Pro/E/Wildfire, Catia v4 och v5, VDA, STEP, Rhino, Inventor, Mechanical Desktop, Unigraphics.

Nivå 2: 2.5D solidbearbetning (2.5D solidmodellering och fräsning på solid)
Bygg och importera modeller, fixturer och råämnen. Lägg intelligenta verktygsbanor direkt på solid- och ytmodeller. Stöd för positionerande 4e/5e axel finns inbyggt. I denna modul ingår ProfilExpert som automatiskt spårar största svarvbara diameter samt fickor och öar för fräsning. Vidare finns AFR (Automatic Feature Recognition) som känner igen håldiametrar/djup/håltyp och därmed förenklar hålbearbetningen drastiskt. Modulen omfattar även smarta riggningsverktyg för snabb fixturering.

Nivå 3: 3D friformsbearbetning (SolidSurfacer - 3D modellering och 3D formfräsning)
I detta paket återfinns en mängd 3D frässtrategier för grov & fin, restfräs, fräsning med konstant våghöjd, dykfräsning med mera, och därtill full 3D CAD för de allra svåraste formerna. Bearbetning kan ske på solidmodell, ytmodell och STL modeller. Specifika funktioner för formverktyg är bl.a automatisk kärnframställning, krymp, delningsytor, samt boolska operationer som addera/subtrahera och skär. För den som importerar ytmodeller finns unika reparations-verktyg för att snabbt "sy ihop" bristfälliga ytmodeller till solid. Fräsfunktionerna stöder även 4- och 5-axlig positionerande bearbetning. 5axlig simultan fräsning kan adderas som tillval.