Supportlogo toolbar new

facebook icon new LinkedIn logo Youtube icon 

GibbsCAM

Geomagic Design grå

CIMCO DNC 2

CIMCO DNC 2

3D och solidfräs

Träffar: 17460

GibbsCAM erbjuder olika nivåer av solidbaserad CAM programmering för att matcha ert behov!

Börja med en lägre nivå - uppgradera om behovet förändras.
Nedan illustreras några viktiga skillnader mellan solidbaserad fräsning "Nivå1" och "Nivå2":

FUNKTION   GibbsCAM GO Solid Mill GibbsCAM GO Pro Mill
IMPORTERA SOLIDMODELLER/YTOR   X X
EXTRAHERA GEOMETRI FRÅN 3D MODELL   X X
AVANCERAD SELEKTERING PÅ MODELL   X X
BEARBETA DIREKT PÅ SOLID, INKL RESTBEARB.   X X
SOLID OCH YTMODELLERING (grundläggande)   X X
FRI RÅÄMNESFORM   X X
MODIFIERA IMPORTERAD 3D MODELL   X X
SMART "PROFILEXPERT" FUNKTION   X X
AUTOMATISK HÅLIGENKÄNNING (AFR)   X X
SOLID OCH YTMODELLERING (friform)     X
FORMVERKTYGSFUNKTIONER     X
AVANCERAD FRIFORMSFRÄSNING     X
PROJICERING AV VERKTYGSBANOR     X
VERKTYGSBANOR MED KONSTANT VÅGHÖJD     X
ADAPTIV GROVBEARBETNING     X

SOLIDIMPORT
I samtliga våra solidbaserade GibbsCAM paket kan du läsa filer från alla ledande CAD program. Bl.a följande format stöds (vissa är tillval): IGES, PARASOLID, ACIS, SolidWorks, SolidEdge, Ptc/Creo, Catia, Siemens NX, VDA, STEP, Rhino, Inventor, Mechanical Desktop.


Nivå 1 - GibbsCAM GO Solid Mill (2.5D solidmodellering och fräsning på solid, inkl AFR)
Bygg och importera modeller, fixturer och råämnen. Lägg intelligenta verktygsbanor direkt på solid- och ytmodeller. Stöd för positionerande 4e/5e axel finns inbyggt. I denna modul ingår vår smarta "ProfilExpert" som automatiskt spårar största svarvbara diameter samt fickor och öar för fräsning. Vidare finns AFR (Automatic Feature Recognition) som känner igen håldiametrar/djup/håltyp och därmed förenklar hålbearbetningen drastiskt. Modulen omfattar även smarta riggningsverktyg för snabb fixturering.


Nivå 2 - GibbsCAM GO Pro Mill (full 3D modellering och 3D friformsfräsning, inkl AFR)
I detta paket återfinns allt från GO Solid Mill plus en mängd avancerade 3D frässtrategier för grov & fin, restfräs, fräsning med konstant våghöjd, dykfräsning med mera, och därtill full 3D CAD för de allra svåraste formerna. Bearbetning kan ske på solidmodell, ytmodell och STL modeller. Specifika funktioner för formverktyg är bl.a automatisk kärnframställning, krymp, delningsytor, samt boolska operationer som addera/subtrahera och skär. För den som importerar ytmodeller finns unika reparations-verktyg för att snabbt "sy ihop" bristfälliga ytmodeller till solid. Fräsfunktionerna stöder även 4- och 5-axlig positionerande bearbetning. 5axlig simultan fräsning kan adderas som tillval.