Supportlogo toolbar new

facebook icon new LinkedIn logo Youtube icon 

GibbsCAM

Geomagic Design grå

CIMCO DNC 2

CIMCO DNC 2

Baspaket för 2.5D fräsning

Träffar: 20208

GibbsCAM GO Mill - baspaket för 2.5D fräsning på geometri
Redan i GibbsCAM’s baspaket för fräsning återfinns avancerade funktioner såsom 2.5D släppningsfräsning, VoluMill dynamisk fräsning, spiralfräsning/gängfräsning, möjlighet att beskriva egna råämnesformer, höghastighetsfräsning med mjuka verktygsbanor, gravyr av alla tänkbara skrivstilar med mera. Ritningsunderlagen kan skapas i Gibbs eller importeras från andra CAD program via neutralformaten DXF, DWG eller IGES. GibbsCAM finns på Svenska för att underlätta inlärning.

Kraftfull parametrisk 2D CAD
I detta paket finns fullt utbyggd CAD för 2D geometrier, inkl ellipser, texter, kuggformer, polygoner och splinekurvor. Med ”geometriexperten” skapas parametriska ritningar snabbt, varmed ritningsändringar och toleranssättning kan hantaras enkelt och smidigt.

Associativa verktygsbanor
Alla verktygsbanor är ”associativa” vilket innebär att om ritningen förändras kan verktygsbanorna uppdateras med ett klick. Vid programmering av snarlika detaljer/produktfamiljer nyttjas med fördel även ”egna processer” som ger ytterligare tidsvinster tack vare att verktygsval, skärdata och metod kan lagras och återanvändas på olika detaljer. Med ”2.5D” fräsfunktionerna kan du fräsa fickor och konturer med släppning, gängfräsa, konturfräsa i spiral med mera.

Avancerad 3D simulering
I paketet ingår Gibbs välrenommerade 3Dsimulator som visar exakt avverkning i solid 3D, operation för operation. Du kan köra den stegvis, snabbspola och även ”titta inuti” detaljen för att inspektera resultatet. Med simuleringen upptäcker du snabbt eventuella programmeringsmissar så att dessa inte sker ute i maskin. WhatYouSeeIsWhatYouGet – med våra högklassiga postprocessorer kan du lita på att det som sker i GibbsCAM även sker ute i maskin.