Supportlogo toolbar new

facebook icon new LinkedIn logo Youtube icon 

GibbsCAM

Geomagic Design grå

CIMCO DNC 2

CIMCO DNC 2

Femaxlig impellerfräsning - case

Träffar: 13064

Projekt: Katastrofpump
Fructus har haft glädjen att få assistera Supertwin AB i Tumba att tillverka första prototyperna på en nykonstruerad s.k. "katastrofpump". Pumpen är avsedd att forsla enorma mängder vatten på kort tid, vid exvis översvämningar och liknande katastrofsituationer. Den drivs därför av en bensinmotor som i sin tur driver en högeffektiv specialutvecklad impellerpump. Hela pumpkonstruktionen inklusive impellerdesign och pumphus är signerad Jörgen Byström på Supertwin.

Portabel HiTech Pump
Hjärtat i anläggningen är en specialutvecklad trebladig impeller i aluminium som sitter i ett pumphus tillika i aluminium och drivs av en kraftig bensinmotor. Hela pumpanläggningen monteras på en flytring och är extremt lätt. Det innebär att lösningen är en ytterst mobil och lätt pumplösning som inte kräver extern strömförsörjning och som kan placeras nästan var som helst.

Femaxlig CNC fräsning
Innan femaxlig impeller bearbetning utfördes, svarvades först ett råämne i aluminium och en hög fixtur tillverkades för att få bra åtkomlighet vid fräsning. Fixtur och svarvat råämne riggades sedan i en femaxlig Mikron fräs med Heidenhain styrning, och grov och finbearbetning programmerades med hjälp av GibbsCAM's MultiBlade modul.

Enastående kapacitet
De praktiska testerna visar ett lyckat resultat, eller vad sägs om följande; Pumpen klarar att evakuera 50 liter vatten per sekund (alltså 3 kubikmeter vatten / minut).
"Jo, vid fullgaskörning flyttar den här grejen på rätt mycket vatten...", berättar Jörgen glatt.

Supertwin Impeller in action
Katastrofpumpen "in action" (klicka för större bild)