Supportlogo toolbar new

facebook icon new LinkedIn logo Youtube icon Twitter Icon

GibbsCAM

Geomagic Design grå

CIMCO DNC 2

CIMCO DNC 2

GibbsCAM 2015 - v11

Hits: 25708

GibbsCAM 2015, v11 är släppt - med dussintals förbättringar och nya funktioner.

Nu har vi påbörjat leveranserna av nya GibbsCAM® 2015, för CNC programmering. Denna omfattande uppgradering omfattar den helt nya Universal Kinematic Machine (UKM) motorn som ytterligare förenklar för användaren och ger möjlighet att styra även de mest komplexa maskinerna. Denna release innebär en större uppdatering av hela CAM programmet, med nya funktioner som berör både användargränssnitt, verktygshantering, verktygsbanor, maskindefinition och simulering. Videofilmer som beskriver de nya funktionerna mer i detalj återfinns på www.gibbscam.com (Video Library / GibbsCAM 2015).

GibbsCAM 2015 med nya UKM motorn

Inom 3DS koncept "digital manufacturing”, som omfattar både additiv och skärande bearbetning, är GibbsCAM ledande inom området skärande för CNC maskiner. GibbsCAM, som är känd för sin höga användarvänlighet, omfattar bland annat funktionalitet för solidmodellering, 2- till 5-axlig fräsning, höghastighetsbearbetning, millturn , längdsvarv, multitask bearbetning och trådgnist. Med nya UKM motorn kan systemet nu även styra alternativa axlar såsom 6e / 7e axel i fräs och mer udda applikationer såsom maskiner med tiltande/rörliga spindlar och indexerande/växlande detaljposition.

"Vårt åtagande är att tillhandahålla digitala 3D-design och tillverkningslösningar som gör våra kunder mer produktiva och konkurrenskraftiga", säger Ilan Erez, CFO för programvara hos 3DS. "Med det senaste tillskottet i form av GibbsCAM i 3DS produktportfölj kan våra kunder nu njuta av möjligheten att använda både subtraktiv och additiv tillverkning för att uppnå högsta möjliga produktivitet. Tillverkare kan använda de två teknikerna parallellt, som exempel skriva ut en metalldel för prototypbehov, och sedan med hjälp av CNC maskinens noggranhet även tillverka detaljer med den erforderliga noggranheten. Additiv och traditionell tillverkning när det är som bäst, i symbios." "Med den nya versionen av GibbsCAM 2015 gör vi det möjligt för våra kunder att programmera vilken CNC maskin som helst, med ett enda program och ett och samma gränssnitt", tillägger Erez. "De nya funktionerna och förbättringarna i GibbsCAM 2015 är utformade för att spara tid i programmering, ge mer flexibilitet när det gäller val av verktyg, ge mer effektiva verktygsbanor samt bättre och snabbare simulering."

Nedan beskrivs några av de nya funktionerna i GibbsCAM 2015:

Kraftigt förbättrad verktygshantering inklusive nya verktygsbeskrivningar samt utökade möjligheter att definiera , använda och simulera verktyg, inklusive nya dialogrutor, nya ikoner och inbyggd dynamisk 3D-visning av verktyg och verktygshållare . Stöd för raka och koniska skaft finns nu för alla fräsande verktyg, samtidigt som nya fördefinierade verktygstyper introduceras inom såväl fräsning och svarvning. Kinematikhanteringen för verktyg som sitter i tiltande frässpindlar har förenklats och egna verktygsformer kan nu beskrivas som både 2D och 3D objekt.

GibbsCAM 2015 - ny verktygsdialog

Många förbättringar inom hålbearbetning; - ytterligare stöd för så kallde ”hålobjekt” (features) från olika CAD-system har adderats inklusive full associativitet för hålobjekt importerade från Autodesk Inventor, CATIA V5, Solid Edge och Solidworks. En ny interaktiv håleditor ger möjlighet att snabbt och visuellt redigera hålets olika egenskaper, samt möjlighet att välja ut vilket delsegment i hålet som skall bearbetas (exvis fas, toppdiameter, gänga, försänkning m.m.). AFR (Automatic Feature Recognition) funktionen har förbättrats, och gränssnittet för 5-axlig borrning har gjorts mer användarvänlig. Sammantaget förenklar dessa funktioner hålbearbetning radikalt.

Nytt bibliotek för grundhållare (så kallad ”intermediate tooling”). Varje maskin kan nu få sitt eget bibliotek som omfattar både verktyg/hållare och grundhållare vilket gör att riggning och maskinsimulering kan ske snabbare och mer exakt. En grundhållare beskrivs som en solidmodell och kan ha flera isättningspositioner för själva verktygshållaren. Med ett korrekt uppbyggt grundhållarbibliotek blir det således enklare att skifta verktyg mellan olika positioner och riktningar, exvis borrhållare med flera positioner, svarvhållare för vänster/höger osv. Även drivna verktyg med så kallade vinkelhållare stöds i detta. I grundhållarbiblioteket kan även chuckar/backar/spindlar/dubb och liknande fixturer lagras.

Nya grovbearbetningsmetoder – ny strategi, Adaptiv fräsning, har adderats för grovbearbetning. Detta är en högeffektiv fräsmetod som är kapabel att tackla både 2D och 3D former. VoluMill / dynamisk fräsning har fått automatisk förborrning för att  undvika slitage på fräsverktyget vid nedrampning samt en intelligent sick-sack strategi som ger kortare körtid, särskilt vid bearbetning av så kallade ”öppna” fickor.

Maskin Simuleringen har, som en följd av integrationen av den nya UKM teknologin, fått omfattande förbättringar. Detta inkluderar stöd för grundhållare, ett flertal nya simuleringsfunktioner samt ny simuleringspalett. Nya simuleringsmotorn är därtill både noggrannare och snabbare. Alla rörliga komponenter kan visualiseras, inklusive tiltande svarvspindlar, slider och rörlig spindel i längdsvarv. Maskinens gränslägen kan definieras enkelt och så kallad overtravel upptäcks smidigt via en interaktiv och visuell dialog. Användaren kan skräddarsy sin egen övervakning av nyckelvillkor i simuleringen, och nya villkor för stopphantering är implementerad. Därtill finns möjlighet att direkt från simulering spela in video – för distribution exempelvis till andra medarbetare.

TMS modulen (för programmering av flerdetalj) har fått fler inställningar med bättre möjlighet att optimera körordning. De nya funktionerna förenklar handhavandet och ger kortare körtid i maskin.

Integration med Sandvik Coromants Adveon verktygsbibliotek, gör det möjligt att interaktivt importera verktyg från Sandvik och andra ISO 13399-kompatibla system. Detta ger direkt access till standardverktyg och standardhållare, vilket förenklar hanteringen av verktyg och möjliggör mer exakt simulering. Verktygshållare / verktyg läses in som solida modeller och kan nu lagras direkt både via GibbsCAM’s verktygslista och i Adveon.

Probmodulen från Renishaw, Renishaw P+ för GibbsCAM, har uppdaterats och nu finns bland annat möjlighet att utföra probrutiner direkt mot solidmodell.