SpaceClaim - Gibbs AddIn

Hits: 11365

Spaceclaim

 

flag sve
Nu finns en ny GibbsCAM AddIn för dig som kör CAD programmet SpaceClaim. Modulen möjliggör direktöverföring av modeller inifrån SpaceClaim till Gibbs. För att länken skall fungera måste GibbsCAM ha solidstöd med Acis/Sat läsare. Denna modul är gratis för SpaceClaim kunder. 

flag en
A new addin for GibbsCAM is now available for SpaceClaim CAD users. The module offers directtransfer of solidmodels from inside SpaceClaim to GibbsCAM. A GibbsCAM solidsbased system with Acis/Sat reader is required for the Addin to function. The GibbsCAM AddIn is free of charge for SpaceClaim customers.

Download link:
http://www.spaceclaim.com/en/Support/downloads/Gibbs_Addin.aspx