follow us on social media!

GibbsCAM 2024

GibbsCAM 2024 är här!

GibbsCAM 2024 fortsätter att höja användarnas produktivitet vid programmering av avancerade verktygsmaskiner och förstärker GibbsCAM’s löfte om ”Powerfully Simple, Simply Powerful.”

GibbsCAM 2024 omfattar ett antal betydande förbättringar av kärnstyrkorna samtidigt som den lägger en stark betoning på digital uppkoppling. Version 2024 frigör styrkan med Sandvik Coromant genom en direkt integration med CoroPlus® Tool Library, vilket ger tillgång till rätt skärverktyg för din specifika operation inklusive omedelbara skärdata-rekommendationer. Den tillhandahåller uppdaterade skärverktygsdata, 3D-modeller av skär och hållare och annan viktig information som behövs för att fatta välgrundade beslut vid skapandet av optimerade tillverkningsprocesser. All data är verifierad och följer den internationella standarden ISO 13399 för representation och utbyte av verktygsdata. Verktygsbiblioteket är molnbaserat vilket gör att användare av GibbsCAM 2024 kan komma åt data var som helst med en internetanslutning – ovärderligt för organisationer som implementerar företagsstandarder eller för användare som arbetar på distans eller på olika platser.


Integration av Sandvik CoroPlus Tool Library

Tobias Unosson, Produktchef på Sandvik Coromant säger att tillverkningssektorn genomgår en omvandling till följd av kopplingen mellan digitalt och fysiskt. ”Sandvik har funnits i mer än 160 år och i verktygsbranschen i över 80 år. Att välja verktyg och metoder med hjälp av beprövad data ger högre kvalitet och minskar kostnader, avfall och energianvändning, allt till nytta för slutanvändaren.”

Fördelar för alla användare

Effektivitet förblir primärt fokus, med introduktion av nya konfigurationsalternativ för postprocessorn som ger möjlighet till anpassad hantering av exempelvis TCP- och Clamp funktioner. Därtill ett nytt verktyg som ger möjlighet att effektivisera CAM-miljön genom redigering och begränsning av nollpunktsförskjutningar. GibbsCAM 2024 stöder staffling av multipla fixturkomponenter, och oanvända fixturer kan behållas i riggningen för simulerings- och kollisionskontrolländamål.

Licenseringen i version 2024 förnyas, den tidigare CLM licensieringen ersätts vilket förenklar programinstallationen och ger ökad flexibilitet vid flytt av licenser.

Det blir lättare att arbeta med CAD ritningar och modeller. Användaren kan nu utforska så kallade virtuella punkter för bland annat måttsättning och nyttja delgeometrier såsom kantmittpunkter, ändpunkter, skärningspunkter, cirkelcentrum och kvadranter direkt på 3D-modellen. Ett nytt visualiseringsverktyg kan kartlägga och visa ytkurvatur och släppningsvinkel direkt på 3D-modellen. Detta verktyg är särskilt användbart för att analysera minsta verktygsdiameter som krävs för att bearbeta detaljen, vilket eliminerar behovet av manuell analys och referensgeometrier.

”Virtuella punkter” ger användaren möjlighet att bland annat måttsätta direkt på solid

Färganalys och visualisering av kurvatur, minsta radie och släppningsvinkel

Utökad probfunktionalitet

Utöver många andra förbättringar, stöder Generisk probning nu linjering och inriktning av rotationsvinkel/rotationsaxel. Genom att bara ange den roterande axeln, frigångsvärde och shiftparametrar kan systemet automatiskt proba ytan och beräkna detaljens rotationslinjering.

GibbsCAM 2024 Generic Probing – probning av rotationsvinkel

Mer verktygsflexibilitet

GibbsCAM 2024 ökar flexibiliteten för egna verktygsformer vid fräsning. Användare kan välja hur verktygets profil skall användas vid beräkning av verktygsbana. Alternativet Verklig profil använder den exakta skärverktygsprofilen medan alternativet Monoton profil inaktiverar alla verktygsbanor som använder verktygets underskärsprofil. För egna 3D-verktygsformer finns ytterligare ett alternativ med nominella parametrar endast använder huvuddiametern och spetsradien för beräkning av verktygsbanan enligt verktygstillverkarens rekommendationer, medan den korrekta 3D-formen ändå används för simulering.

Därtill stöds nu andra generationens Typ-B skär för Sandvik Coromant PrimeTurning™. Detta verktyg har en större nosradie som kan skära djupare och avverka material snabbare.

 

Kraftfullare fräsning

En ny fräsprocess för avstickning i millturn och mtm maskiner samt fräsar med stångmatning ger möjlighet att utföra avstickning med pinnfräs eller skivfräs, stegvis eller i spiral.

Avstickning med pinnfräs och skivfräs

Bättre restbearbetning och ny Artistisk gravyr

Restbearbetning har förbättrats när kontur- och fickstrategi används tillsammans med ”enbart material” inställningen vilket ger en mer effektiv verktygsbana med färre luftrörelser. Andra förbättringar i konturfräsning inkluderar mjuk nedrampning som genererar en kontinuerlig spiralkontur där det är möjligt istället för flera ramprörelser för in- och utgångar.

Nytt i GibbsCAM 2024 är också så kallad artistisk gravyr med variabelt skärdjup, vilket ger avsevärt bättre resultat vid gravyr av komplexa typsnitt med koniska verktyg. Därtill har valfria linjeringsalternativ för rotationsaxel adderats, detta för att kunna styra startpositionen i operationer som nyttjar roterande axel. Detta ger användaren möjlighet att överstyra normala singularitetsregler, mycket användbart exempelvis då behov finns att forcera verktygsbanan till att stanna inom maskinens arbetsområde.

Ny gravyrfunktion med verktygsbana som lyfter verkyget i snäva hörn

Förbättringar i femaxlig fräsning

Nya 5-axliga funktioner inkluderar optimerad stegbredd för finbearbetning av väggar och cylindriska eller lutande bottenytor som ger bättre och mer konsekvent ytfinish. För MESH bearbetning har ny finbearbetningsfunktion med konstant våghöjd adderats, vilken ger bättre ytfinish för välvda former. Geodesiska operationer kan nu utföra raka skär längs gränser och har förbättrad ”fyll” funktion som förhindrar att verktyget faller ner i öppna hålrum. Andra förbättringar inkluderar egen verktygsorientering vid in- och utgångsrörelser och länkat inmatningsavstånd. I MultiAxis finns förbättringar som ger bättre hantering av 3D-gränser, bättre punktfördelning, rampförskjutning för första skäret vid grovbearbetning, användardefinierade startpunkter för finbearbetning och möjlighet att luta verktyget vid helixinmatningar.

Förbättrad finbearbetning av vägg och bottenytor i 5-axis modulen

När GibbsCAM-chefen Thorsten Strauß diskuterar den nya versionen säger han: ”Lanseringen av GibbsCAM 2024 är ett spännande ögonblick för oss, våra partners och våra kunder. Den representerar ett helt års utvecklingsarbete och inkluderar en mix av produktinnovation och förbättringsönskemål från användarna. Genom att fortsätta utnyttja Sandvik’s kunskap och expertis inom skärande bearbetning kommer vi att kunna gynna våra kunder och göra det möjligt för dem att producera detaljer mer effektivt än någonsin tidigare.”

För mer information eller visning, ring 08-59411630.

NYHETER I GIBBSCAM 2024 (ladda ner PDF)

Kontakta oss för mer information!

Har Du frågor om några av våra produkter eller önskar få offert?

sv_SE