follow us on social media!

Avancerat CAM program för MTM

I denna artikel befinner vi oss i Göta som ligger längs med E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Här skall vi hälsa på hos Tremeco och få information om hur man med GIBBSCAM och avancerad CAM-programmering i kombination med automatiserade multifunktionsmaskiner från MAZAK ständigt tillverkar utifrån ett helautomatiserat perspektiv. Målbilden är att bli den modernaste verkstan i Sverige inom legotillverkning av avancerade komponenter och detaljer till krävande industriföretag.

STEFAN GÖRANSSON gick verkstadsteknisk på gymnasiet och har sedan dess jobbat inom verkstadsindustrin, de senaste tjugo åren som egen företagare. 2004 startade han Tremeco som arbetar med legotillverkning av finmekaniska produkter i de flesta material som plast, Aluminium, stål, rostfritt men även Titan och Hastelloy. Företaget har växt stadigt sedan starten 2004 och till slut blev de befintliga lokalerna på 800 kvm för små. Idag finns sedan 2017 man i nybyggda lokaler på Göta industriområde med närmare 2 000 kvm. – Det är verkligen fantastiska lokaler, med verkstad, konferensrum och de kontorslokaler vi behöver. Perfekt logistikläge invid 45:an också, mellan Trollhättan och Göteborg. Och själva industrilokalen är så pass stor att vi skall kunna utöka och fördubbla vår omsättning, säger Stefan. Vi är duktiga på att ta till oss ny teknik, hålla jämna steg med teknikutvecklingen och använda den på rätt sätt. Vi pratar avancerade verktygsmaskiner och då krävs också ritningar, konstruktioner, programmering och beredning inför tillverkningen. Här kommer eventuella fördomar på skam när det gäller ”enkla verkstadsjobb”. De jobben har försvunnit med den tekniska utvecklingen och kommer inte tillbaka igen, menar Stefan Göransson. De enformiga, personalkrävande och tunga arbetsmomenten har Tremeco rationaliserat bort med hjälp av automation och en total satsning på beredning och programmering i CAM.

NÄSTAN ALL TID ÄR PROGRAMMERINGSTID
Det handlar idag, inte bara om maskinerna ute på verkstadsgolvet utan det stora fokuset går under ett helhetstänk i produktionskedjan. Därför är man organiserade så att det finns inga maskinoperatörer i den traditionella meningen utan Admir och Stefan programmerar hela tiden (man får givetvis ladda och plundra som operatörer också) och förbereder alla jobb – off-line, så att allt – program, fixturering, verktygsval, allt är helt klart när maskinkoden skickas ut till bearbetningsmaskinerna som står redo att köra sina jobb. Det betyder extremt korta ställ- och riggningstider, tider som många verkstäder bara kan drömma om…

ALLT HANDLAR OM LÖNSAMHET OCH PRODUKTIVITET
Industrin ökar sitt fokus på säkra leveranstider och att spara kostnader, det har inget med storleken på företaget att göra. Och här har Stefan och Admir tagit steget fullt ut när det handlar om programmering, fixturering och verktygsval med mjukvara inbäddat i digitalisering och industri 4.0. och allt sparas i ”molnet”.

– Vi är fullt digitaliserade i ett lätthanterligt och användarvänligt arbetssätt, där vi gör det svåra enkelt. Alla våra MAZAK maskiner är automatiserade med stångmagasin och är ”sammankopplade” i ett nätverk kan man säga, där vi inför nästa serie som vi skall köra, väljer den maskinen som är ledig eller som snart är ledig. Det blir ett effektivt flöde som ger oss flexibilitet under dygnets alla timmar där serier med längre körtid, kan köras obemannat på kväll och natt, säger Admir Filipovic som är övertygad om att det är viktigt att kunna koppla samman maskiner och bearbetningsövervakning som spelar en avgörande roll i interaktion med maskinen. Med anslutna maskiner är det möjligt att göra alla slags uppgraderingar som kan ske snabbt och smidigt, utan att störa nästa körning.

CAM I FOKUS
Tremeco AB är en legotillverkare som tillverkar komplexa produkter i mindre serier och i mer avancerade maskiner såsom MAZAK Integrex. För att nå lönsamhet i denna typ av maskiner och produktion, krävs extremt snabba omställningar och programmering. Verktygsbanorna är ofta både tre, fyra och fem axliga och består av en blandning av svarvning och fräsning samt specialoperationer såsom dockning och laddning. En inte helt enkel uppgift för CAM programmeraren, då både maskin och de detaljer som skall tillverkas är komplexa.

Ett effektivt CAM program är ett måste och här har delägarna Stefan Göransson och Admir Filipovic valt att utveckla sina programmerings- och tillverkningsprocesser med GibbsCAM. Utöver att CAM programmet ska klara av de höga krav som finns på verktygsbanor och att styra maskinens samtliga funktioner, krävs systematisering och optimering för att uppnå verklig snabbhet. En ytterligare viktig aspekt är att CAM programmet kan och ska användas av fler än bara en ”CAM specialist”, gärna nära maskinerna på verkstadsgolvet. På Tremeco har man arbetsstationerna kopplade direkt intill bearbetningsmaskinerna. Hög användarvänlighet är avgörande.

Vi ber Admir och Stefan svara på några frågor i ämnet effektiv CAM programmering, vi vill veta lite kort hur man tänker och arbetar.

Kan du nämna någon aspekt som varit viktig för Tremeco, för att med GibbsCAM uppnå snabb programmering?
– Att vi har ett fullständigt verktygs- och hållare bibliotek.

GibbsCAM Intermediate Tooling

Ovan: Verktygsbibliotek i GibbsCAM

Hur viktigt är maskinsimulering?
– Det är väldigt viktigt, ger trygghet och minskar kollisionsrisken.

Att flytta jobb mellan olika typer av maskiner sker antagligen ofta, hur hanteras det?
– Vi kan i CAM programmet flytta jobben mellan alla våra olika maskiner. Det enda vi kan få ändra på är val av postprocessorer, som ligger i ett bibliotek.

Kan Du nämna en fördel med simultan 5-axlig bearbetning i en fleraxlig svarv?
– Det ger oss bland annat fördelen att kunna bearbeta komplett detalj i en och samma uppspänning.

Tremeco har idag tre fullspäckade GibbsCAM licenser. Körs all programmering centralt, eller används CAM även ute på verkstadsgolvet?
– All programmering sker ute i maskinhallen. Vi kan även flytta med oss licenserna om vi vill sitta mer ostört.

GibbsCAM - CAM på verkstadsgolvet
Admir Filipovic framför en pågående programmering i GibbsCAM

En komplett implementering av CAM för mer komplexa maskiner innebär en hel del arbete, både för kund och CAM leverantör. Postprocessor, maskinmodeller, fixturer och verktygsbibliotek skall integreras och anpassas för både maskin och företag.

Nu när detta är gjort hos Tremeco, hur pass snabbt går det att få igång produktion av ett nytt jobb i en Mazak Integrex?

– Det beror helt på hur komplicerad detaljen är. Från ca 15 min upp till några timmar.

– Vi gillar att vara ett bollplank till innovatörer. Många gånger kan vi med vår produktionsutrustning gör det omöjliga möjligt. Det som tidigare var allt för dyrt att tillverka i svensk produktion är nu inom räckhåll. Kombinationen av vår långa tid i branschen och vår vilja att ligga längst fram i teknikutvecklingen gör att vi är en idealisk partner för innovativa företag som vill tänja på gränserna, vi kan mer…, säger Stefan Göransson på Tremeco AB.

Vi ber Mikael Bagge hos Fructus, leverantören av GibbsCAM, om lite input vad gäller viktiga funktioner i CAM
– 5-axlig simultanbearbetning är en viktig del i CAM programmeringen, vilket faller sig naturligt för fem axliga fräsar, men är en minst lika viktig del för de flerfunktions- och MTM svarvar som Tremeco använder. Med 5-axlig simultanbearbetning i en MTM maskin kan frässpindeln komma runt ett helt ämne utan att släppa ytan, det möjliggör bland annat att finare ytor kan uppnås och att färre verktyg behöver användas. Femaxlig simultanbearbetning används mer och mer inom både lego- och produktionsbearbetning. Ursprungligen användes tekniken ofta för formverktyg, impellrar och liknande men idag är användningsområdet väsentligt bredare. Metoderna inom 5-axlig bearbetning utvecklas konstant vilket gör att många legotillverkare använder femaxlig bearbetning dagligen. Man kan få bättre ytfinhet med femaxliga metoder, man kan bearbeta inuti rör, fasa och grada detaljer automatiskt och grovfräsa dynamiskt med fem axlar samtidigt. I praktiken kan man tillverka ”omöjliga” detaljer, exempelvis fickor med negativt lutande väggar.

För att ställa om tillräckligt snabbt mellan olika jobb och bygga nya program, måste förstås även verktyg, chuckar, backar och fixturer hanteras effektivt inne i CAM. Därtill gäller det att ha kunskapen att kunna kombinera metoder. I vissa fall kanske treaxlig dykfräsning ger vinster, medan i andra situationer är det dynamisk bearbetning som blir mest lönsam. Men det handlar även om flöden, när skall ett detaljutdrag i huvudspindeln göras, hur skall dockning hanteras och så vidare, det vill säga operationsföljder skall byggas för att få stabil uppspänning och effektiv avverkning. Ovan skall sedan kombineras med en trygg och snabb maskinsimulering, så misstagen fångas innan jobbet går ut i maskin. Allt detta måste CAM programmet hantera, utan att användaren skall behöva använda externa program, eller ”klippa & klistra” ihop lösningar. Alla dessa olika delar behärskar och hanterar Tremeco väl i GibbsCAM, därför blir resultatet så bra.

I 5axis miljön erbjuds ytterst avancerad kollisionskontroll. Verktyget, skaftet, hållaren, råämnet, detaljmodellen – alla objekt kan definieras som kollisionsobjekt och olika beteenden kan definieras baserat på hur en eventuell kollision uppstår. I en viss situation skall verktyget lyftas för att undvika kollision, medan i en annan skall verktyget lutas undan från detaljen osv.

GibbsCAM Maskinsimulering Integrex

– Maskinsimulering och kollisionskontroll är en mycket viktig och central funktion för oss, säger Stefan Göransson

– Admir Filipovic visar några av detaljerna Tremeco tillverkat

Kontakta oss för mer information!

Har Du frågor om några av våra produkter eller önskar få offert?

sv_SE