follow us on social media!

GibbsCAM 22

GibbsCAM 2022 omfattar förbättringar för ökad stabilitet och prestanda samt många nya funktioner som förenklar och accelererar programmering. Grundlicenserna får utökad funktionalitet och döps om till ”GibbsCAM GO” vilket ger användarna utökade möjligheter. Nedan några av de viktigaste nyheterna.


CAD, SOLID OCH YTMODELLERING

EXTRUDERING AV FLERA KONTURER har adderats i solidmodellering.
Extruderingsfunktionen har begåvats med möjlighet att extrudera flera former samtidigt som den då med intelligens utför ”boolsk operation” (vet vad som skall extruderas och subtraheras). På så sätt kan en komplett solidmodell ofta skapas med ett enda kommando. Funktionen kan nu också köra extrudering med vinkel (kona/släppning) i både plus och minusriktning samtidigt.

EXTRUDERA SKISS TILL YTA har adderats i ytmodellering.
Ytmodelleringen har utökats med ny extruderingsfunktion. Flera cylindriska former kan nu också extruderas samtidigt för att exempelvis automatisera definitionen av starthål (för trådträdning) för OptiCAM trådgnistmodulen.

SNITTVY PÅ SOLIDMODELL
Ny funktion har adderats som låter användaren skapa snittvy av solidmodellen dynamiskt genom att dra & släppa, eller genom att definiera snittdjupet i det aktuella planet vid ett angivet djup.

SNABBARE ORIENTERING AV SOLIDMODELL
Funktionen ”Linjera facett mot KS” har kompletterats med ”Linjera kant mot KS H”.
För orientering av solidmodell som importerats i fel ”läge” används med fördel först ”Orientera facett mot KS” för att få korrekt grundorientering på detaljen, därefter används kommandot ”Linjera kant mot KS H” för att beskriva vilken sida av modellen som skall vara parallell med KS’ets horisontalaxel – snabbt & smidigt.


VISUALISERING & SIMULERING

VISA FRIGÅNGSVOLYM
Ny funktion har adderats som vid simulering kan visa frigångsplanet / alternativt frigångsvolymen om clearance volume används för bättre överskådlighet av frigångsrörelser.
SIMULERING / MULTIPART
Vid flerdetaljkörning exvis med TMS, kan simuleringen nu ställas så att den visar bara första detalj, eller samtliga (utan att TMS inställningen behöver ändras).

SIMULERING / MTM
Simuleringen för MTM maskiner är nu mindre minneskrävande och har fått prestandaförbättringar som ger ökad snabbhet vid laddning av operationer, generering av råämne i subspindeln med mera. I maskiner med motspindel medför detta upp till 25 ggr snabbare simulering. Simulering för flerkanalmaskiner för kan nu också startas från valfri operation.


KINEMATIK, BEARBETNING & VERKTYG

KUBISKT / CYLINDRISKT RÅÄMNE (dokumentdialogen)
Cylindriskt eller fyrkantigt råämne kan nu definieras som utgångsämne för både fräs och svarv som standard, ger snabbare hantering när råämnesformen är av enklare form då solidmodell ej behöver skapas.

MASKINKONFIGURATIONER / OLIKA KINEMATIK
En och samma maskin kan nu bestyckas med flera olika konfigurationer, dvs en och samma maskin kan ha flera olika kinematik. Detta är användbart för exempelvis fräsar som kan ha olika varianter på fjärde axel monterad på maskinbordet, exvis A eller C axel. Med ”konfigurationer” kan då maskinens olika kinematik (axelfunktion) hanteras i en och samma maskin och med en och samma postprocessor i GibbsCAM.

AUTOMATISK FÖRBORRNING AV MULTIPLA KONTURER
Automatisk förborrning kan nu göras även vid samtidig programmering av flera konturer. Autoförborrningen spårar då automatiskt upp startpositionerna och förborrar dessa med önskat verktyg. Genom att selektera startobjekt manuellt på varje kontur kan man även styra var på konturen startposition/förborrning skall hamna.

VOLUMILL – DYNAMISK FRÄSNING
Senaste VoluMill kärnan har integrerats i GibbsCAM. Den ger dels dramatiskt kortare beräkningstid, särskilt vid mer komplexa verktygsbanor såsom 3D och restmaterial fräsning. Därtill kan användaren nu påverka startpositionen bättre genom att ange önskad ingångsposition.

GROVSVARVNING MED SKARPA UTVÄNDIGA HÖRN
Ny funktion i svarvprocesserna (grovsvarv samt mönstershift) gör att man kan välja att inga radier skapas i verktygsbanan vid utvändiga skarpa hörn, dvs ingen ”hörnrullning” utan ”exakta hörn” i verktygsbanan. Detta ger dels kortare NC programkod och gör att operatören enklare kan justera diameter eller konicitet via maskinens styrsystem.

 


5-AXIS MODULEN

Den femaxliga modulen har återigen fått ett antal förbättringar och nya funktioner, nedan beskrivs några av de viktigaste nyheterna.

ROTERANDE BEARBETNING (ny metod)
Ny strategi har adderats för grovbearbetning av exempelvis matarskruvar och liknande dvs bearbetning med hjälp av roterande axel, både i och ur centrum på 4e axeln. 5axis modulens Roterande Bearbetning kan (till skillnad från RotaryMill) i viss mån gå ur centrum på rotationsaxeln (4e axeln). Den kan därtill köra direkt mot solider vilket förenklar programmering. Det gör den mer användbar för roterande grovbearbetning då den kan tackla fler olika typer av detaljer. Den kan användas för både Fräs, Millturn & MTM maskiner.

KONVERTERA FRÄSNING I XY TILL POLÄR FRÄSNING (ny operationsmodifierare)
Funktion: PLANOP IJK TILL POLÄRT
Denna OP modifierare kan konvertera ”normal” fräsning till polär fräsning, dvs omvandla fräsning som nyttjar XYZ till fräsning som nyttjar XZ och C axel. Används med fördel för att konvertera komplexa verktygsbanor för svarv med C axel. Många Millturn svarvar saknar Y axel, eller har begränsad slaglängd på Y axeln, vilket begränsar fräsmöjligheterna, med hjälp av C axeln kan större detaljer bearbetas. I exemplet nedan har vi konverterat en gradning som gjorts med femaxliga modulen i frontplanet (XY), till motsvarande polär körning som nyttjar XZC axel.

AUTOGRADNING – TRE, FYRA OCH FEMAXLIG
Automatiska gradningen har fått ytterligare förbättringar som gör funktionen till vårt absoluta förstahandsval för alla typer av gradningsoperationer.
• Nya funktioner ger möjlighet att grada med flera skär
• Möjlighet att välja om gradning skall ha formen av en fas eller avrundning
• Vid femaxlig gradning ges nu även möjlighet att styra kontaktpunkten längs verktyget även för koniska / icke cylindriska verktyg. Detta gör att fasoperationer nu enkelt kan köras även med verktygets skärkant/flank.

För mer information eller visning, ring 08-59411630.

Kontakta oss för mer information!

Har Du frågor om några av våra produkter eller önskar få offert?

sv_SE