facebook icon new

GibbsCAM

GibbsCAM - effektiv CNC programmering

Geomagic Design grå

Geomagic - 3D Scanning / Reverse Engineering

ToolManager

ToolManager - verktyg & fixturhantering

ToolSpace

ToolSpace - flexibel lagerautomat

Radius FixturStycke

Träffar: 3933

Radius 60-serie FixturStycke - CAD/CAM integrerad uppspänning

60-serie systemet är som namnet antyder 60mm brett. Både fasta och lösa backen är flyttbara, och därtill även symmetriskt roterbara vilket ger unika möjligheter vid arbete med specialbackar och gjutna/förbearbetade råämnen. I systemet erbjuds såväl mjuka som hårda backar till låg kostnad. Fixturen kan även kompletteras med automatisk tryckluftsinspänning.

Funktionsexempel i 3 steg:

Radius demo1Radius demo2Radius demo3

STEG 1
Detaljen i detta fall är en gjutdetalj som kräver formfrästa backar. Detaljmodellen och fixturen importeras in i CAD/CAM systemet. Fixturen placeras i korrekt läge på maskinbordet, och gjutdetaljen positioneras på plats i fixturstycket.

STEG 2
Detaljmodellen subtraheras nu från backarna och detaljens avtryck i backarna uppstår. I CAM systemet görs nu programmet för backfräsning, och om detaljformen så kräver så roteras backarna 180 grader så att fräsen kommer åt att skapa inspänningsformen, detta kallar vi "backbearbetnings-läget".

STEG 3
Efter backfräsning ute i maskinen roteras nu återigen backarna180 grader tillbaka till "inspännings-läget", och den verkliga detaljen sitter i sitt läge, med mycket hög repeternoggranhet. Radius 60 fixturstycket positioneras exakt på maskinbordet med hjälp av våra expanderdorn (eller System 3R's "3Refix" dorn).


 Galleri - Radius FixturStycke