facebook icon new

GibbsCAM

GibbsCAM - effektiv CNC programmering

Geomagic Design grå

Geomagic - 3D Scanning / Reverse Engineering

ToolManager

ToolManager - verktyg & fixturhantering

ToolSpace

ToolSpace - flexibel lagerautomat

Eureka Robotfräsning

Träffar: 4005

Upptäck nya möjligheter med ditt CAM program

Eureka GibbsCAM Sim image applestyle 350pxEureka Robotfräsning kan konvertera nc-kod från ditt CAM program till ett Robotstyrprogram. Vid konverteringen tas hänsyn till robotens kinematik, gränslägen och eventuella kollisioner samt huruvida externa axlar såsom rundbord skall användas. Programmet stöder alla vanligt förekommande Robotfabrikat såsom ABB, Kuka, Fanuc, Motoman, Kawasaki, Staubli, Comau.

Intelligent Assistent
Med intelligent inbyggd felsökare identifieras eventuella problem som "singularitet", overtravel samt kollisioner. För att åtgärda eventuella problem finns en inbyggd "problemsolver" som guidar dig till olika möjliga problemlösningar, och du kan även "jogga" roboten ur "låsta lägen".

Fungerar med alla CAM system
De flesta CAM system kan skapa APT kod, och baserat på denna styrkod kan Eureka skapa Robotprogrammet.

Adapterat mot GibbsCAM
För den som kör GibbsCAM erbjuder vi en skräddarsydd länk som även automatiskt överför verktygsinformation från GibbsCAM's verktygslista in i Robotcellen.

För skolor
Eureka erbjuds även som skol/klassrumslicens, kontakta oss för mer information.


Ladda ner broschyr sve 


FAQ - frågor och svar om robotbearbetning

1. En robot har helt andra axlar än en fräs, det är väl svårt att programmera?
- Axlarna fungerar förvisso totalt annorlunda än i exvis en 3- eller 5-axlig fräs, men programmeringstekniskt kan du använda samma verktygsbanor och samma CAM program som du använder för fräsarna. Det handlar bara om en enkel konvertering med hjälp av programvara avsedd för detta, värre än så är det inte. Teknologin är enkel att lära sig.

2. Noggranheten och stabiliteten i en Robot är väl för dålig för fräsning?
- Ja och nej. Man kan inte bearbeta finmekaniska komponenter med en hundradels precision. Ej heller kan man köra tung avverkning i stål med en stor planfräs. Däremot kan man tala om noggranhet på någon tiondel och tillräcklig stabilitet för att bearbeta i lättare material såsom plast, aluminium, komposit, trä och liknande.

3. Robotbearbetning är väl ändå väldigt begränsat?
- Förvisso finns begränsningar i form av noggranhet och stabilitet, men i gengäld finns inga gränser för vad du kan hitta på. Sätt en sprutpistol i roboten, och sprutlackera, du kan idag t.o.m analysera skikttjockleken på färgen vid simulering. Sätt arbetsstycket i roboten, eller, sätt arbetsstycket i en fixtur, flexibiliteten är enorm. En kaptrissa, sliptrissa eller pinnfräs i roboten, och du kan grada, renskära och kapa med en frihetsgrad som är väsentligt högre än i någon fräs. Robotprogrammet kan dessutom hantera 7e axel såsom extra rundbord, eller en linjär axel. Möjligheterna är nästan ändlösa...